Φωτόδεντρο UGC

Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών

photodentro.edu.gr/ugc

Στατιστικά στοιχεία επισκέψεων κατά τις τελευταίες 30 ημέρες

Επισκόπηση με διάγραμμα

Επισκόπηση επισκέψεων

Επισκέψεις ανά τύπο συσκευής

Επισκέψεις από κοινωνικά δίκτυα

Επισκέψεις ανά τοπική ώρα

Επισκόπηση ανά χώρα

Χάρτης επισκεπτών

Επισκέψεις ανά προσαρμοσμένη τιμή: Τύπο αντικειμένου, Τάξη, Θεματική Περιοχή, Συλλογή

Κύλιση προς τα επάνω