951.898 επισκέψεις, 551.174 μοναδικοί επισκέπτες
4 λεπτά 24 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
58% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
2,7 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
481 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
2.467.240 προβολές σελίδων, 2.073.031 μοναδικές προβολές σελίδων
13.473 συνολικές αναζητήσεις στον ιστοτόπο σας, 1.814 μοναδικές λέξεις κλειδιά
63.973 λήψεις, 51.166 μοναδικές λήψεις
60.259 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 52.897 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό