1.445.386 επισκέψεις, 794.524 μοναδικοί επισκέπτες
3 λεπτά 16 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
57% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
2,5 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
564 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
3.412.967 προβολές σελίδων, 2.850.758 μοναδικές προβολές σελίδων
25.238 συνολικές αναζητήσεις στον ιστοτόπο σας, 5.227 μοναδικές λέξεις κλειδιά
119.131 λήψεις, 100.096 μοναδικές λήψεις
121.848 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 106.894 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό