2.160.530 επισκέψεις
3 λεπτά 13 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
58% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
2,5 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
564 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
5.058.766 προβολές σελίδων, 4.223.599 μοναδικές προβολές σελίδων
38.142 συνολικές αναζητήσεις στον ιστοτόπο σας, 7.187 μοναδικές λέξεις κλειδιά
173.154 λήψεις, 145.697 μοναδικές λήψεις
176.268 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 155.092 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό