2.291.772 επισκέψεις
3 λεπτά 21 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
55% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
2,7 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
399 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
5.660.558 προβολές σελίδων, 4.711.680 μοναδικές προβολές σελίδων
50.362 συνολικές αναζητήσεις στον ιστοτόπο σας, 1.998 μοναδικές λέξεις κλειδιά
216.409 λήψεις, 174.456 μοναδικές λήψεις
266.054 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 229.100 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό