496.805 επισκέψεις
2 λεπτά 43 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
66% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
2,4 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
1.122 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
1.096.739 προβολές σελίδων, 930.987 μοναδικές προβολές σελίδων
7.515 συνολικές αναζητήσεις στον ιστοτόπο σας, 2.123 μοναδικές λέξεις κλειδιά
44.529 λήψεις, 36.916 μοναδικές λήψεις
27.878 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 24.173 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό