549.931 επισκέψεις
3 λεπτά 48 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
50% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
3,7 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
521 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
1.773.083 προβολές σελίδων, 1.142.005 μοναδικές προβολές σελίδων
90.354 λήψεις, 62.922 μοναδικές λήψεις
162.611 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 122.235 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό