140.066 επισκέψεις, 100.142 μοναδικοί επισκέπτες
3 λεπτά 24 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
50% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
2,8 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
327 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
353.180 προβολές σελίδων, 279.858 μοναδικές προβολές σελίδων
6.410 συνολικές αναζητήσεις στον ιστοτόπο σας, 1.998 μοναδικές λέξεις κλειδιά
7.599 λήψεις, 6.006 μοναδικές λήψεις
25.664 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 20.458 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό