174.881 επισκέψεις
3 λεπτά 21 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
51% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
2,7 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
355 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
429.504 προβολές σελίδων, 340.171 μοναδικές προβολές σελίδων
8.772 συνολικές αναζητήσεις στον ιστοτόπο σας, 3.710 μοναδικές λέξεις κλειδιά
8.537 λήψεις, 6.913 μοναδικές λήψεις
33.508 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 26.272 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό