215.942 επισκέψεις
3 λεπτά 22 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
50% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
2,8 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
403 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
542.319 προβολές σελίδων, 429.482 μοναδικές προβολές σελίδων
9.711 συνολικές αναζητήσεις στον ιστοτόπο σας, 2.042 μοναδικές λέξεις κλειδιά
11.276 λήψεις, 8.836 μοναδικές λήψεις
38.855 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 31.301 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό