116.635 επισκέψεις
4 λεπτά 52 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
49% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
3,7 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
306 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
364.642 προβολές σελίδων, 277.192 μοναδικές προβολές σελίδων
24.198 συνολικές αναζητήσεις στον ιστοτόπο σας, 3.038 μοναδικές λέξεις κλειδιά
6.404 λήψεις, 5.083 μοναδικές λήψεις
38.588 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 31.112 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό