7.221 επισκέψεις
2 λεπτά 56 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
49% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
3,1 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
140 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
16.866 προβολές σελίδων, 12.009 μοναδικές προβολές σελίδων
859 συνολικές αναζητήσεις στον ιστοτόπο σας, 478 μοναδικές λέξεις κλειδιά
307 λήψεις, 272 μοναδικές λήψεις
4.229 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 2.785 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό