54.241 επισκέψεις
2 λεπτά 39 δευτερόλεπτα μέση διάρκεια επισκέψεων
50% επισκέψεις από τις οποίες έγινε απομάκρυνση (έφυγαν από τον ιστοτόπο από την πρώτη σελίδα)
3,1 δραστηριότητες (επισκέψεις σελίδων, λήψεις, εξωτερικοί σύνδεσμοι και αναζητήσεις εσωτερικά στον ιστοτόπο) ανά επίσκεψη
262 μέγιστος αριθμός δραστηριοτήτων σε μία επίσκεψη
128.500 προβολές σελίδων, 101.407 μοναδικές προβολές σελίδων
28.865 συνολικές αναζητήσεις στον ιστοτόπο σας, 7.106 μοναδικές λέξεις κλειδιά
2.903 λήψεις, 2.470 μοναδικές λήψεις
6.351 εξωτερικοί σύνδεσμοι, 5.556 μοναδικοί σύνδεσμοι προς εξωτερικό